Public Channels for Tag: ciśnienie

Channel ID:
377943
Author:

Pomiar czystości powietrza, temperatury, wilgotności oraz ciśnienia w Rzeszowie.

Channel ID:
320952
Author:

Odczyty z amatorskiej stacji pogodowej zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Bielickiej 12. Stacja zamontowana na balkonie od strony południowej czujniki w wentylowanej osłonie antyradiacyjnej. Zastosowane czujniki: SHT21, BMP280, BH1750, ML8511, PMS3003.

Channel ID:
302210
Author:

ESP8266+DS18B20+DHT11+BMP280-pomiar wilgotności, temperatury i ciśnienia powietrza atmosferycznego. Stacja nieopodal Białegostoku. Kontakt: weatherstationts@gmail.com

Channel ID:
299014
Author:

Temperatura, ciśnienie, wilgotność


Search