Stacja meteo Police

  • Channel ID: 784557
  • Author: crayou
  • Access: Public
Stacja meteo oparta na NodeMCU V3 i BME280 oraz Wemos D1 mini i DHT22
  pogoda, police, meteo, temperatura, ciśnienie

Temperatura zewnętrzna
Field 1 Chart
Ciśnienie atmosferyczne
Field 3 Chart
Temperatura pokojowa
Field 4 Chart
Wilgotność pokojowa
Field 5 Chart