Stacja meteo Police

  • Channel ID: 784557
  • Author: crayou
  • Access: Public
Stacja meteo oparta na NodeMCU V3 i BME280 oraz Wemos D1 mini i DHT22
  pogoda, police, meteo, temperatura, ciśnienie

Temperatura%20zewn%C4%99trzna
Field 1 Chart
Ci%C5%9Bnienie%20atmosferyczne
Field 3 Chart
Temperatura%20pokojowa
Field 4 Chart
Wilgotno%C5%9B%C4%87%20pokojowa
Field 5 Chart