Meteo Szwederowo

  • Channel ID: 320952
  • Author: byrrtpb
  • Access: Public
Odczyty z amatorskiej stacji pogodowej zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Bielickiej 12. Stacja zamontowana na balkonie od strony południowej czujniki w wentylowanej osłonie antyradiacyjnej. Zastosowane czujniki: SHT21, BMP280, BH1750, ML8511, PMS3003.
  Polska, Bydgoszcz, meteo, ciśnienie, zapylenie, nasłonecznienie, Szwederowo, Bielicka, sht21, ml8511, pms3003, Modbus, Temperatura, raspberry, BMP280, BH1750, STM32

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Field 3 Chart
Field 4 Chart
Field 5 Chart
Field 6 Chart
Field 7 Chart
Channel Location