Public Channels for Tag: sht21

Channel ID:
209159
Author:

ESP8266 with I2C Arduino Slave and MQ-2 & MQ-7 Gas Sensors, with SHT21 Temp & Hum sensor posting via Mobile 4G / WiFi

Channel ID:
320952
Author:

Odczyty z amatorskiej stacji pogodowej zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Bielickiej 12. Stacja zamontowana na balkonie od strony południowej czujniki w wentylowanej osłonie antyradiacyjnej. Zastosowane czujniki: SHT21, BMP280, BH1750, ML8511, PMS3003.

Channel ID:
437724
Author:

ESP12F, BMP180, SHT21

Channel ID:
57508
Author:

Mono Wireless TWE-Lite Sensor: Sensirion SHT21

Channel ID:
537886
Author:

The sensor is installed in Baku, on the street Jeyhun Salimov 7.

Channel ID:
440141
Author:

SHT21 + Wemos D1 mini

Channel ID:
199624

ESP8266-12E with SHT21 I2C Temperature & Humidity Sensor

Channel ID:
320445
Author:

Temperature and humidity using SHT21.

Channel ID:
305486
Author:

Real time Temperature,Pressure,Humidity and Particulate Matter logging.

Channel ID:
43291
Author:

Stazione meteo Esp8266

Channel ID:
170291
Author:

Stazione meteo Esp8266

Channel ID:
213325
Author:

Stazione meteo Esp8266

Channel ID:
209164
Author:

ESP8266 using SHT21 to monitor Environmental Conditions via Mobile 4GWiFi


Search