Public Channels for Tag: sht21

Channel ID:
1744880

Readings from SHT21 digital temperature and humidity sensor.

Channel ID:
537886
Author:

The sensor is installed in Baku, on the street Jeyhun Salimov 7.

Channel ID:
1292996
Author:

temp, humidity, air quality. Pump works when water level is to high

Channel ID:
549708
Author:

The sensor is installed in Baku, on the street Mirali Gashqai 28

Channel ID:
682428
Author:

ESP8266 based weather station using HTU21 temperature and humidity sensor, PMS7003 dust sensor

Channel ID:
841334
Author:

My first LoRa-Test SDS011, BMP180, SHT21

Channel ID:
701542
Author:

A Particle Electron with an SHT21 temperature/humidity sensor and an OLED display. A pot sets the threshold, and it triggers a webhook to send an email via mailgun. It also triggers an email if the power goes off and it's running on its backup Lipo batter

Channel ID:
320952
Author:

Odczyty z amatorskiej stacji pogodowej zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Bielickiej 12. Stacja zamontowana na balkonie od strony południowej czujniki w wentylowanej osłonie antyradiacyjnej. Zastosowane czujniki: SHT21, BMP280, BH1750, ML8511, PMS3003.

Channel ID:
437724
Author:

ESP12F, BMP180, SHT21

Channel ID:
57508
Author:

Mono Wireless TWE-Lite Sensor: Sensirion SHT21

Channel ID:
440141
Author:

SHT21 + Wemos D1 mini

Channel ID:
199624
Author:

ESP8266-12E with SHT21 I2C Temperature & Humidity Sensor

Channel ID:
305486
Author:

Real time Temperature,Pressure,Humidity and Particulate Matter logging.

Channel ID:
1434125


Search