Public Channels

Channel ID:
935349

environment sensor (temp, humidity, pressure, dust).

Channel ID:
12397
Author:

MathWorks Weather Station, West Garage, Natick, MA 01760, USA

Channel ID:
838448
Author:

DTT stream bitrate analysis

Channel ID:
624220
Author:

Ferraris-Strom-Zähler

iot, s0
Channel ID:
948462

Sentient Things smart ultrasonic tide guage with wind speed and direction, water and air temperature, humidity and atmospheric pressure. Based on the Sentient Things IoT Node.

Channel ID:
252385
Author:

Dane rejestrowane przez moduł SenseHat i czujnik DS18B20+ na Raspberry Pi i LookO2. Projekt finansowany przez Fundację mBanku w ramach programu mPotęga i realizowany przez Szkołę Podstawową im. W. Orkana w Niedźwiedziu. Autor projektu - Marian Talar

Channel ID:
838585
Author:

DAB stream bitrate analysis

dab, sdr
Channel ID:
218134
Author:

Garden_Sensor_Test1

Channel ID:
357142
Author:

Location: Germany (BW); Measurement of air quality with SDS011 sensor and raspberry pi.

Channel ID:
1172295

Lab 5

Channel ID:
1035442
Author:

Canal de datos captados por el Sensor IoT VIPV sobre recurso solar y magnitudes internas

Channel ID:
40651
Author:

Temperature & Humidity logger Townsville NQ. Outside, under the house. 1.9.16 DHT22 with ESP8266 Wemos D1 mini. 7.5.17 Replaced DHT22 with BME280 sensor. 8.11.2018 Replace BME280 & rewrote arduino sketch. 20.1.20 update with new Matlab code for "plo

Channel ID:
865233
Author:

Weather station based on ESP201 and BME280, schermo solare in polistirene

Channel ID:
211204
Author:

ESP8266

Channel ID:
1163808

IoT weerstation voor de graduaatsopleiding IoT @ Erasmus hogeschool Brussel


Search