Public Channels for Tag: bme280

Channel ID:
710832
Author:

Breathe2 air quality monitoring device. More info: http://smalldesign.in/category/blog/breathe2/

Channel ID:
178434
Author:

Mini Weather Station v2, BME280, Si7021, DS18B20, SSD1306, PIR, Kharkiv, Ukraine

Channel ID:
168212
Author:

ESP8266-01 + BME280 + 5V 60mA Solar Panel + 2x AA NiMH rechargeable batteries https://github.com/preechaim/esp8266-bme280-ts

Channel ID:
470884
Author:

Stacja pogodowa zbudowana w oparciu o moduł WEMOS D1 Mini Pro, czujnik temperatury, wilgotności i ciśnienia BME280 oraz czujnik natężenia oświetlenia BH1750. Stacja zasilana jest panelem solarnym i akumulatorem Li-Ion 18650 3400mAh.

Channel ID:
357142
Author:

Location: Germany (BW); Measurement of air quality with SDS011 sensor and raspberry pi.

Channel ID:
55147
Author:

My Weather Station

Channel ID:
711945
Author:

Paul PWS Godów - cenrtum, pow. wodzisławski, woj. śląskie. Stacja podaje dane aktualne oraz archiwalne. Odczyty z czujników są aktualizowane co 3 minuty.

Channel ID:
158388
Author:

LoLin ESP-12E ESP8266/NodeMCU SB/MC with Bosch BME280 Weather Sensor

Channel ID:
321253
Author:

LoLin ESP-12E ESP8266/NodeMCU SB/MC with Bosch BME280 Weather Sensor

Channel ID:
813337
Author:

LoLin ESP-12E ESP8266/NodeMCU SB/MC with Bosch BME280 Weather Sensor

Channel ID:
503964
Author:

12679 Berlin Germany

Channel ID:
398660
Author:

WiFi Meteo Stantion (NodeMCU + BME280)

Channel ID:
778303
Author:

IT Weekend: Python+IoT (Rivne, 2019)

Channel ID:
140429
Author:

temperatur und luftfeuchtigkeit mit BME280 an nodeMCU und ESPeasy -> https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases

Channel ID:
489924
Author:

esp8266 Wi-Fi lvl signal + BME280 data


Search