Public Channels

Channel ID:
211716
Author:

Channels: https://thingspeak.com/channels/211716 https://thingspeak.com/channels/211717

Channel ID:
16149
Author:

A low cost, open source weather station at the Naboisho Conservancy near Nkoilale, Kenya.

Channel ID:
9246
Author:

Dados da estação meteorológica amadora montada com Arduino e localizada no Rio de Janeiro. VISITE MEUS DADOS APÓS ANÁLISE DE MATLAB NO CANAL 65732 Eldorado MATKIB. Data amateur weather station mounted with Arduino and located in Rio de Janeiro. Follow

Channel ID:
15741
Author:

A low cost, open source weather station at Naretoi near Emarti, Kenya.

Channel ID:
226885
Author:

Czujnik optyczny NV15Cp, dostępny tu: http://www.vidiaq.com.pl/nv15Cp.html Jeśli chcesz mieć własny czujnik, udostępniać dane online na mapie Mysłowicki Smog i w aplikacji Kanarek - proszę o kontakt. email: jbryk@interia.pl. To jest bardzo łatwe.

Channel ID:
15792
Author:

A low cost open source weather station at the Mara River Water User's Association in Mulot, Kenya, next to the Amala River.

Channel ID:
224426
Author:

Pomiar pyłów PM10 i PM2.5 przy ul.Fiderkiewicza 41 w Milanówku. Czujnik VIDIAQ NV15Cp

Channel ID:
16147
Author:

A low-cost, open source weather station at the Talek Gate of the Maasai Mara National Reserve in Kenya.

Channel ID:
37248
Author:

measuring soil moisture at 4 depth levels to optimize water usage. See Vinduino project

Channel ID:
33251
Author:

Home sensors positioned inside, outside, and up in the attic. The sensors (DS18B20) are monitored using an ESP8266 SoC with Arduino IDE developed firmware. Check the latest comments to follow this evolving story...

Channel ID:
16152
Author:

A low-cost, open source weather station at Governor's Camp in the Maasai Mara National Reserve, Kenya.

Channel ID:
16155
Author:

A low cost, open source water level logger on the Talek River at the Naboisho Conservancy, Kenya.

Channel ID:
16148
Author:

A low-cost, open source weather station at Keekorok Lodge in the Maasai Mara National Reserve, Kenya.

Channel ID:
16153
Author:

A low cost, open source water level logger on the Mara River near Serena Lodge in the Maasai Mara National Reserve, Kenya.


Search