Public Channels for Tag: pms3003

Channel ID:
216017
Author:

國立台北科技大學 綜科館308 National Taipei University of Technology in Taiwan Controller:Arduino Uno R3 Wi-Fi:ESP8266 (裝置測試更新中)

Channel ID:
320952
Author:

Odczyty z amatorskiej stacji pogodowej zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Bielickiej 12. Stacja zamontowana na balkonie od strony południowej czujniki w wentylowanej osłonie antyradiacyjnej. Zastosowane czujniki: SHT21, BMP280, BH1750, ML8511, PMS3003.

Channel ID:
370160
Author:

Odczyty z amatorskiej stacji pogodowej zlokalizowanej na ul. Oleckiej w Suwałkach. Pomiary z użyciem PMS3003, SHT21 i BMP085.

Channel ID:
240613
Author:

pm2.5


Search