Public Channels for Tag: zapylenie

Channel ID:
320952
Author:

Odczyty z amatorskiej stacji pogodowej zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Bielickiej 12. Stacja zamontowana na balkonie od strony południowej czujniki w wentylowanej osłonie antyradiacyjnej. Zastosowane czujniki: SHT21, BMP280, BH1750, ML8511, PMS3003.

Channel ID:
370160
Author:

Odczyty z amatorskiej stacji pogodowej zlokalizowanej na ul. Oleckiej w Suwałkach. Pomiary z użyciem PMS3003, SHT21 i BMP085.


Search