Public Channels for Tag: modbus

Channel ID:
59095
Author:

SDM120C energy monitor https://thingspeak.com/apps/plugins/14346 https://thingspeak.com/apps/plugins/129446 https://thingspeak.com/apps/plugins/129648

Channel ID:
79423
Author:

ConneXSoft industrial automation demo This channel demonstrates acquiring data from different OPC sources using the CXS ThingSpeak connector. Live data is acquired from BACnet / Lon (building automation), SNMP (network data), Json, Modbus (PLCs) and OPC

Channel ID:
153759
Author:

Summary Data of my PV system

Channel ID:
284425
Author:

From Mango M2M via modbus over xbee on arduino

Channel ID:
111514
Author:

NearbySensor Analizador de Red

Channel ID:
882248
Author:

PZEM 004T modbus energy meter with ESP8266 & NodeMCU Lua by (R)soft

Channel ID:
320952
Author:

Odczyty z amatorskiej stacji pogodowej zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Bielickiej 12. Stacja zamontowana na balkonie od strony południowej czujniki w wentylowanej osłonie antyradiacyjnej. Zastosowane czujniki: SHT21, BMP280, BH1750, ML8511, PMS3003.

Channel ID:
76623
Author:

Temp sensor

Channel ID:
290609
Author:


Search