Channel ID:
50852
Author:

ZigBee-базирана сензорна мрежа, състояща се от възли, използващи платформа с отворен код Arduino.

Channel ID:
5707
Author: