Public Channels for Tag: poland

Channel ID:
2045259
Author:

Dane ze stacji pogodowej Gabsens. Data from the Gabsens weather station.

Channel ID:
240370
Author:

Dane pomiarowe ze stacji METEO zlokalizowanej w Nowym Sączu.

Channel ID:
755663
Author:

---Current weather condition for Szczecin, Poland ---------------------------------------------------------------- Aktualne warunki pogodowe w Szczecinie - dzielnicy Pomorzany. Dane rejestrowane przez ESP8266 + BME280 na zewnątrz i DS18b20 wewnątrz.

Channel ID:
1035679
Author:

Data from home AQ station based on PMS7005 sensor. The sensor is located on Gazowa street Wroclaw, Poland

Channel ID:
343018
Author:

Amateur air pollution monitoring station in Skierniewice, Poland. Air pollution monitoring channel updates every 30 minutes with PM10, PM2,5 and PM1 readings from LookO2, a Plantower PMS5003 based sensor. Moving averages and computed AQI available.

Channel ID:
308485
Author:

Air Quality Sensor - czujnik Martyna

Channel ID:
235261
Author:

Strona wyświetlająca aktualną temperaturę w Chełmży oraz statystyki tej strony

Channel ID:
2015861
Author:

Pomiar stężenia tlenu, temperatury powietrza i ciśnienia bezwzględnego w piwnicy. ESP8266 + SEN0322

Channel ID:
1046660
Author:

Temperature for Lublin near the Castle

Channel ID:
1413029

Simply Weather Station ESP8266 located in Sosnowiec (POLAND)

Channel ID:
175015
Author:

Temperatura w krośnie + inne czujniki

Channel ID:
634910
Author:

ESP8266 Wemos D1 Mini + DHT21, Cracow, near Mogilska and Lema Street

Channel ID:
1276361
Author:

Prosta "stacja pogodowa" własnej konstrukcji zamontowana na 3 piętrze w oknie kamienicy w centrum Łodzi. Kilkaset metrów od placu Wolności. (okno strona zachodnia 3 piętro)

Channel ID:
1279978

Pomiar prądu / napięcia / temperatury


Search