Public Channels for Tag: poland

Channel ID:
2045259
Author:

Dane ze stacji pogodowej Gabsens. Data from the Gabsens weather station.

Channel ID:
240370
Author:

Dane pomiarowe ze stacji METEO zlokalizowanej w Nowym Sączu.

Channel ID:
755663
Author:

---Current weather condition for Szczecin, Poland ---------------------------------------------------------------- Aktualne warunki pogodowe w Szczecinie - dzielnicy Pomorzany. Dane rejestrowane przez ESP8266 + BME280 na zewnątrz i DS18b20 wewnątrz.

Channel ID:
1035679
Author:

Data from home AQ station based on PMS7005 sensor. The sensor is located on Gazowa street Wroclaw, Poland

Channel ID:
343018
Author:

Amateur air pollution monitoring station in Skierniewice, Poland. Air pollution monitoring channel updates every 30 minutes with PM10, PM2,5 and PM1 readings from LookO2, a Plantower PMS5003 based sensor. Moving averages and computed AQI available.

Channel ID:
308485
Author:

Air Quality Sensor - czujnik Martyna

Channel ID:
235261
Author:

Strona wyświetlająca aktualną temperaturę w Chełmży oraz statystyki tej strony

Channel ID:
1279978

Pomiar prądu / napięcia / temperatury

Channel ID:
2015861
Author:

Pomiar stężenia tlenu, temperatury powietrza i ciśnienia bezwzględnego w piwnicy. ESP8266 + SEN0322

Channel ID:
351041
Author:

Polska, Dąbrowa Górnicza, Antoniów, Spacerowa, Poland, Dabrowa Gornicza, Antoniow, Spacerowa

Channel ID:
1444389
Author:

Soil Moisture. sensor 1 - herb garden. Range: 0 ( partched ) to 120 ( soaked ). LoRa wireless data link.

Channel ID:
1789024
Author:

Measuring atmospheric concentration of Methane CH4 & Carbon Dioxide CO2 at an altitude 108m asl, near Warsaw, Poland.

Channel ID:
175015
Author:

Temperatura w krośnie + inne czujniki

Channel ID:
1174460

Weather in my cellar


Search