Public Channels for Tag: pogoda

Channel ID:
755663
Author:

---Current weather condition for Szczecin, Poland ---------------------------------------------------------------- Aktualne warunki pogodowe w Szczecinie - dzielnicy Pomorzany. Dane rejestrowane przez ESP8266 + BME280 na zewnątrz i DS18b20 wewnątrz.

Channel ID:
711945
Author:

Paul PWS Godów - cenrtum, pow. wodzisławski, woj. śląskie. Stacja podaje dane aktualne oraz archiwalne. Odczyty z czujników są aktualizowane co 3 minuty.

Channel ID:
357743
Author:

Poland, Łódź, Widzew, ul.Gorkiego

Channel ID:
345726
Author:

Absolute humidity computation helper channel.

Channel ID:
161401
Author:

Temperature & humidity helper channel.

Channel ID:
44434
Author:

DIY weather station in Skierniewice, Poland. Current sensors: - humidity & temperature sensor: DHT22, - light intensity sensor: BH1750, - barometric pressure sensor: BMP085. Other equipment: - wireless network: ESP8266, - RTC: DS3231.

Channel ID:
519847
Author:

Amatorska Stacja Meteo zlokalizowana w Paczkowie. woj. opolskie

Channel ID:
264743
Author:

A low-cost, open source weather station in Zakopane, Poland. (BME280, RaspberryPi, ESP8266)

Channel ID:
784557
Author:

Stacja meteo oparta na Wemos D1 mini ESPeasy z czujnikami BMP180 i DHT22

Channel ID:
1454798
Author:

Stacja Meteo w Wadowicach. Stacja zasilana jest panelami fotowoltaicznymi.

Channel ID:
399127
Author:

Dane pogodowe oraz zanieczyszczenie środowiska w Otwocku na osiedlu Chrobry. Urządzenie monitorujące jest na etapie rozwoju, a więc możliwe są przerwy w odczytach lub zafałszowania danych.

Channel ID:
817919
Author:

Private project based on ESP8266 & weather sensors, PL, Bialystok, Pogodna street

Channel ID:
689892
Author:

BMP280, HTU21D


Search