Public Channels for Tag: cz

Channel ID:
576252
Author:

Měření teploty a tlaku vzduchu čidlem BMP180 uvnitř objektu. Použitý HW je ESP8266 a BMP180. Použitý SW je ESPEasy Mega. Měření probíhá každých 5 minut.

Channel ID:
322845
Author:

temperature, vcc with DS18B20, NodeMCU

Channel ID:
284916
Author:

temperature, humidity and pressure with BME280, WeMos

Channel ID:
440595
Author:

LPWAN Sigfox modem test (WiSOL SFM10R1 SADAL1010), reads internal temperature and battery voltage, PIC16LF1705, sleep mode 500nA, powered by 2xAAA,raw data on channel 452364

Channel ID:
103580
Author:

Sensors / DHT22 and DS18B20 / in our greenhouse (air temperature, humidity)

Channel ID:
759034
Author:

Maxima a Minima v našem zahradnictví

Channel ID:
407543
Author:

WI-FI RSSI level with ESP8266

Channel ID:
412240
Author:

temperature with wemosd1mini, DS18B20

Channel ID:
690645
Author:

Testovací Arduino (WEMOS D1R2) s čidly DHT11, DS18B20 a BME280

Channel ID:
452364
Author:

LPWAN Sigfox modem test (WiSOL SFM10R1 SADAL1010), reads internal temperature and battery voltage, PIC16LF1705, sleep mode 500nA, powered by 2xAAA,this is raw data ,channel 440595

Channel ID:
603854
Author:

Home values

Channel ID:
124152
Author:

Arduino Uno + DS18B20 a ESP8266

Channel ID:
406953
Author:

temperature with DS18B20, ESP8266

Channel ID:
390752
Author:

moje raspíčko - senzor bmp180 tlak/teplota za oknem


Search