Public Channels for Tag: czech

Channel ID:
1059934
Author:

Arduino Uno WiFi REV2 temperature of pool and solar panel control + weather in Osek u Duchcova, Czech Republic, MAX 6675 thermocouple and BME280

Channel ID:
440595
Author:

LPWAN Sigfox modem test (WiSOL SFM10R1 SADAL1010), reads internal temperature and battery voltage (inside the cover) , Humidity and Temperature Sensor SHTC3 (out of cover ),PIC16LF1705, sleep mode 500nA, powered by 2xAAA,raw data on channel 452364

Channel ID:
688842
Author:

Stanice je zatím ve zkušebním provozu. Meteorologická stanice vytvořená studenty. (Srážky jsou každou celou hodinu vynulovány)

Channel ID:
452364
Author:

LPWAN Sigfox modem test (WiSOL SFM10R1 SADAL1010), reads internal temperature and battery voltage, PIC16LF1705, sleep mode 500nA, powered by 2xAAA,this is raw data ,channel 440595

Channel ID:
158410
Author:

DIY Weather Station - Sigfox

Channel ID:
786314
Author:

Weather station based on Wemos D1 mini. DHT22 for outdoor temperature and humidity (tweaked for outdoor usage, will see how long it will last) and SHT30 for indoor temperature and humidity.

Channel ID:
103580
Author:

Sensors / DHT22 and DS18B20 / in our greenhouse (air temperature, humidity)

Channel ID:
690645
Author:

Testovací Arduino (WEMOS D1R2) s čidly DHT11, DS18B20 a BME280

Channel ID:
538976
Author:

DIY Weather Station - Sigfox

Channel ID:
217196
Author:

Aqua+ tera temp and humidity

Channel ID:
426946
Author:

The device is on the roof of our pergola

Channel ID:
239471
Author:

Měření hodnot teploty, vlhkosti a slunečního svitu ve skleníku

Channel ID:
302870
Author:

Teplota a relativní vlhkost u nás v bytě blízko Brna. Zatím DHT11, lepší senzory na cestě.


Search