Public Channels for Tag: czech

Channel ID:
688842
Author:

Stanice je zatím ve zkušebním provozu. Meteorologická stanice vytvořená studenty. (Srážky jsou každou celou hodinu vynulovány)

Channel ID:
440595
Author:

LPWAN Sigfox modem test (WiSOL SFM10R1 SADAL1010), reads internal temperature and battery voltage, PIC16LF1705, sleep mode 500nA, powered by 2xAAA,raw data on channel 452364

Channel ID:
103580
Author:

Sensors / DHT22 and DS18B20 / in our greenhouse (air temperature, humidity)

Channel ID:
690645
Author:

Testovací Arduino (WEMOS D1R2) s čidly DHT11, DS18B20 a BME280

Channel ID:
158410
Author:

DIY Weather Station - Sigfox

Channel ID:
538976
Author:

DIY Weather Station - Sigfox

Channel ID:
452364
Author:

LPWAN Sigfox modem test (WiSOL SFM10R1 SADAL1010), reads internal temperature and battery voltage, PIC16LF1705, sleep mode 500nA, powered by 2xAAA,this is raw data ,channel 440595

Channel ID:
217196
Author:

Aqua+ tera temp and humidity

Channel ID:
426946
Author:

The device is on the roof of our pergola

Channel ID:
239471
Author:

Měření hodnot teploty, vlhkosti a slunečního svitu ve skleníku

Channel ID:
302870
Author:

Teplota a relativní vlhkost u nás v bytě blízko Brna. Zatím DHT11, lepší senzory na cestě.

Channel ID:
123747
Author:

Data from meteostation made of Raspberry Pi. Located in Louny, Czech Republic.

Channel ID:
153730
Author:


Search