Test Meteo W3D

  • Channel ID: 690645
  • Author: wolf3dcz
  • Access: Public
Testovací Arduino (WEMOS D1R2) s čidly DHT11, DS18B20 a BME280
  cz, czech, wemos d1 r2, ds18b20, dht22, bme280, humidity, presure, praha, prague, temperature, esp8266

Teplota DS18B20
Field 1 Chart
Teplota DHT22
Field 2 Chart
Teplota BME280
Field 3 Chart
Vlhkost DHT22
Field 4 Chart
Vlhkost BME280
Field 5 Chart
Tlak vzduchi přepočtený na hladinu moře
Field 6 Chart
Channel Location
Porovnání teplot za poslední 3 dny
Korelace mezi teplotou a vlhkostí