Public Channels for Tag: smog

Channel ID:
308485
Author:

Air Quality Sensor - czujnik Martyna

Channel ID:
1608745

Czujnik smogu na Przełajce

Channel ID:
963174
Author:

Czujnik SDS011. Pomiar PM 2,5 oraz PM 10. Odczyty co 15 minut. Kiełczów

Channel ID:
948430

Smogomierz Chorzów 3-Maja 128

Channel ID:
720169
Author:

Odczyty z amatorskiej stacji pogodowej wraz z pomiarem zanieczyszczenia powietrza zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Bołtucia. Stacja zamontowana na balkonie od strony zachodniej w osłonie radiacyjnej. Zastosowane czujniki: BME280, SDS011

Channel ID:
228324
Author:

Mysłowicki Alarm Smogowy Czujnik optyczny NV15Cp, dostępny tu: http://www.vidiaq.com.pl/nv15Cp.html

Channel ID:
238832
Author:

ESP8266 +BME280+SDS011

Channel ID:
373823
Author:

Wykresy przedstawiające stan powietrza w miejscowości Owidz. Urządzenie pomiarowe znajduje się na budynku Technikum im. gen. J. Hallera

Channel ID:
392538
Author:

Pomiar czystosći powietrza, temperatury, wilgotnosci oraz ciśnienia w Rzeszowie - Osiedle Hetmańska

Channel ID:
389144
Author:

Pomiar czystości powietrza, temperatury, wilgotności oraz ciśnienia w Rzeszowie - Osiedle Nowe Miasto

Channel ID:
737859
Author:


Search