Public Channels for Tag: wemos d1

Channel ID:
505851
Author:

Mesure de l'énergie consommée, avec sur l'installation 2500Wc+1000Wc(possible) de panneau solaire en autoconsommation et gestion du surplus dans le chauffe-eau. En période de production et en dessous de -100W je régule l'alimentation du chauffe-eau

Channel ID:
634036
Author:

Weather Station using Wemos D1 Mini PRO and Temperature Humidity and Pressure sensors Powered By Simone Cecchetti MR WATT

Channel ID:
206145
Author:

Wemos D1 weather station using DHT22, BMP180 and MQ135 Sensors. Campolimpido Tivoli (RM) ITALY

Channel ID:
200036
Author:

Sensor de Temperatura y Humedad creado con la placa WeMos D1 y el sensor DHT11, y LDR

Channel ID:
1006129

WEMOS D1 WITH A DS18B20

Channel ID:
174705
Author:

Uses Raspberry Pi with Dallas DS18B20 sensors and BMP180 for pressure. Uses udp comms to Wemos D1 mini for switching relays for pump and pond heater. Monitors Koi pond temperature and shack (with water pipes in loft) sending email and ThingTweet update

Channel ID:
1048184

BME680 air quality station

Channel ID:
99720
Author:

My Worm Farm uses ESP-Easy and runs on a Wemos D1 mini. Readings for Air and Soil are sent to this channel. React & ThingHTTP trigger IFTTT to issue alarm on my phone.

Channel ID:
367570
Author:

1/2 - ESP8266, WIFI, 1x DHT22, USB-Netzteil 3/4 REC - W1, BatteryVersion, WIFI, 1x DHT22, USB-Netzteil 5/6 - free - 7/8 D1 mini, 2x DS18b20, WIFI, USB-Netzteil

Channel ID:
625768
Author:

Temperature1 - is heating working? Made on WEMOS D1, Dallas temp.sensor, USB wifi

Channel ID:
669136
Author:

example of ThingSpeak on Wemos D1 Mini to visualize data.

Channel ID:
284473
Author:

Water temperature of our swimming pool

Channel ID:
720169
Author:

Odczyty z amatorskiej stacji pogodowej wraz z pomiarem zanieczyszczenia powietrza zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Bołtucia. Stacja zamontowana na balkonie od strony zachodniej w osłonie radiacyjnej. Zastosowane czujniki: BME280, SDS011

Channel ID:
780644
Author:

Wemos D1


Search