Public Channels for Tag: sim800l

Channel ID:
689009
Author:

Estação Meteorológica feita por Gabriel Favero Miranda PU2XGE. Feita com Arduino Nano+SIM800L+DHT22+BMP180+Rain Detector+IVP.

Channel ID:
1006677

Student's weather station located in Liberec, Harcov.

Channel ID:
941743

Arduino GSM/GPRS Test Study

Channel ID:
930004

Reading of 2 sensors, Speed and Temperature.

Channel ID:
883779
Author:

Projekt stworzony w ramach pracy dyplomowej magisterskiej autora na Politechnice Gdańskiej. Prezentowany poziom wody odczytywany z czujnika ultradźwiękowego HC-SR04 oraz temperatura odczytywana z modułu czasu rzeczywistego RTC - DS3231.

Channel ID:
81007
Author:

Hobby

Channel ID:
639123
Author:

testing sim800l connection to arduino with potentiometer

Channel ID:
646351
Author:

Data test sent from SIM800L using STM32

Channel ID:
604711
Author:

Pulse Sensor sent from SIM800L

Channel ID:
583753
Author:

publish test data from arduino

Channel ID:
523681
Author:

Monitoring location with SIM800L and Ublox Neo 6MV2

Channel ID:
359690
Author:

Canal en donde se almacenan los 4 valores esenciales para el cultivo de champiñones. Caracas, Venezuela.

Channel ID:
782324
Author:


Search