Public Channels for Tag: gprs

Channel ID:
689009
Author:

Estação Meteorológica feita por Gabriel Favero Miranda PU2XGE. Feita com Arduino Nano+SIM800L+DHT22+BMP180+Rain Detector+IVP.

Channel ID:
610741
Author:

for uploading data camera

Channel ID:
18294
Author:

This public channel is for testing purpose only. Soil moisture is read from the sensor and upload to thingspeak.com via GPRS data. Updating approximately every 10 minutes.

Channel ID:
215621
Author:

Weather station Indonesia

Channel ID:
118467
Author:

Localization about a System public transportation in Bogota, Colombia

Channel ID:
2247
Author:

testing channel

Channel ID:
988670

to receive data from sensor and arduino by and update by GPRS.

Channel ID:
919407
Author:

GPS-GSM

Channel ID:
914028

Just for testing.

Channel ID:
812525

GPRS, IoT mediante SIM800L

Channel ID:
783706
Author:

Testing second module

Channel ID:
883779
Author:

Projekt stworzony w ramach pracy dyplomowej magisterskiej autora na Politechnice Gdańskiej. Prezentowany poziom wody odczytywany z czujnika ultradźwiękowego HC-SR04 oraz temperatura odczytywana z modułu czasu rzeczywistego RTC - DS3231.

Channel ID:
774725
Author:

AQ Data Sensor #1

Channel ID:
711836
Author:

Smart Agriculture monitoring device for Temperature, Relative Humidity and Soil moisture levels

Channel ID:
661854
Author:

GPS GPRS data analysis


Search