Public Channels for Tag: pomiar temperatury

Channel ID:
183008
Author:

Simple meteo station measured in Warsaw, Poland. Temperature inside and outside, humidity and pressure sensors. Weather station based no STM32 & Wroom-02. https://ep.com.pl/artykuly/11415-span_classfTHPSspantation_rozbudowany_termometr_z_WiFi.html

Channel ID:
208710
Author:

Pomiar temperatury pieca centralnego ogrzewania z wykorzystaniem czujników DS18B20 oneWire oraz modułu Nodemcu WIFI


Search