Public Channels for Tag: bmp280

Channel ID:
730737
Author:

Lviv ONAT 2

Channel ID:
208743
Author:

Watching Temperature and Humidity in my office

Channel ID:
60755
Author:

Lviv ONAT 1

Channel ID:
686268
Author:

Sensor data send by ESP8266

Channel ID:
623458
Author:

New Code Conditional compilation DS18B20 BMP280 HTU21D PIRs

Channel ID:
629179
Author:

GY21 readings

Channel ID:
606767
Author:

Weather Station using 3D Printed parts and a Wemos D1 Mini Pro to send data over wifi

Channel ID:
176628
Author:

Melexis MLX90614 IR temp sensor, PIR Movment Sensor, BMP280, HTU21D, humidity

Channel ID:
320952
Author:

Odczyty z amatorskiej stacji pogodowej zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Bielickiej 12. Stacja zamontowana na balkonie od strony południowej czujniki w wentylowanej osłonie antyradiacyjnej. Zastosowane czujniki: SHT21, BMP280, BH1750, ML8511, PMS3003.

Channel ID:
223690
Author:

Home weather station

Channel ID:
451420
Author:

Simple Portable Sensors but with atmospheric pressure trend

Channel ID:
357493
Author:

Lviv NanoPi Duo BMP280

Channel ID:
376283
Author:

OrangePI 2G-IoT BMP280

Channel ID:
282750
Author:

weather and water well conditions

Channel ID:
226378
Author:

A domestic residence in Kallangur, Brisbane. Internal temperature and humidity, as well as temperature from an Infrared thermometer. Note that location is set for the local Post Office, not the residence.


Search