Public Channels for Tag: bmp280

Channel ID:
750993
Author:

WIP weather station. currently only DHT11 and MQ135.

Channel ID:
730737
Author:

Lviv ONAT 2

Channel ID:
208743
Author:

Watching Temperature and Humidity in my office

Channel ID:
60755
Author:

Lviv ONAT 1

Channel ID:
686268
Author:

Sensor data send by ESP8266

Channel ID:
623458
Author:

New Code Conditional compilation DS18B20 BMP280 HTU21D PIRs

Channel ID:
629179
Author:

GY21 readings

Channel ID:
606767
Author:

Weather Station using 3D Printed parts and a Wemos D1 Mini Pro to send data over wifi

Channel ID:
176628
Author:

Melexis MLX90614 IR temp sensor, PIR Movment Sensor, BMP280, HTU21D, humidity

Channel ID:
320952
Author:

Odczyty z amatorskiej stacji pogodowej zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Bielickiej 12. Stacja zamontowana na balkonie od strony południowej czujniki w wentylowanej osłonie antyradiacyjnej. Zastosowane czujniki: SHT21, BMP280, BH1750, ML8511, PMS3003.

Channel ID:
223690
Author:

Home weather station

Channel ID:
451420
Author:

Simple Portable Sensors but with atmospheric pressure trend

Channel ID:
416473
Author:

sensor data by nodemcu

Channel ID:
357493
Author:

Lviv NanoPi Duo BMP280

Channel ID:
376283
Author:

OrangePI 2G-IoT BMP280


Search