Public Channels for Tag: radar

Channel ID:
689020
Author:

Weather Sensor Microwave movement BMP280, HTU21D, RCWL-0516, DS18B20 x2 & LDR for indoor use.

Channel ID:
665471
Author:

Měření množství peletek v zásobníku na základě měření vzdálenosti od horního okraje zásobníku.


Search