Peletky

  • Channel ID: 665471
  • Author: jhalasz
  • Access: Public
Měření množství peletek v zásobníku na základě měření vzdálenosti od horního okraje zásobníku.
  opop, peletky, zásobník, arduino, esp8266, radar

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Naplněnost zásobníku