Public Channels for Tag: BME280

Channel ID:
46481
Author:

sensing data with ESP8266 NodeMCU BME280 sensor

Channel ID:
291915
Author:

Some sensor data measured with BME280 and DS18B20 and sent once a minute using ESP8266

Channel ID:
796444
Author:

Using BME280 and BH1750 to measure the Pressure sensor, temperature and humidity of Kaohsiung, Taiwan

Channel ID:
733338
Author:

HiveScale, Raspberrypi, HX711, DS18B20, BME280, HoneyPiv0.1.1, Stockwagge DIY

Channel ID:
308573
Author:

My bedroom

Channel ID:
369060
Author:

Dual BME280/BH1750 Sensors on Raspberry Pi 1

Channel ID:
795204
Author:

Office Air Quality Monitor

Channel ID:
720169
Author:

Odczyty z amatorskiej stacji pogodowej wraz z pomiarem zanieczyszczenia powietrza zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Bołtucia. Stacja zamontowana na balkonie od strony zachodniej w osłonie radiacyjnej. Zastosowane czujniki: BME280, SDS011

Channel ID:
320098
Author:

Using a BME280 for data logging

Channel ID:
508976
Author:

Analisis de Calidad del Aire Estacion de monitorero de PM2.5 & PM10 + Temperatura + Humedad + Presion ESP8266 & HPMA115S0 & BME280 f = 30 s Loma de Las Brujas - Envigado - Colombia

Channel ID:
774737
Author:

Environmental monitoring in London NW3

Channel ID:
276173
Author:

LK V3

Channel ID:
761980
Author:

Aktuelle Wetterdaten für Pforzen, Bayern

Channel ID:
744497
Author:

Umweltdaten mit dem D1 mini


Search