Public Channels for Tag: weather station

Channel ID:
915622

Collecting sensor data from esp32

Channel ID:
885030
Author:

Weather Station Demonstration using LoRaWAN communiction

Channel ID:
904324
Author:

Weatherstation , Lincs UK

Channel ID:
786314
Author:

Weather station based on Wemos D1 mini. DHT22 for outdoor temperature and humidity (tweaked for outdoor usage, will see how long it will last) and SHT30 for indoor temperature and humidity.

Channel ID:
867522
Author:

Stats for the Particle Mesh (Argon + Xenon) devices that run our weather station

Channel ID:
549708
Author:

The sensor is installed in Baku, on the street Mirali Gashqai 28

Channel ID:
578626
Author:

In this module we measure the humidity and temperature of our plants

Channel ID:
850460
Author:

This is the data collected from a weather station in TARUC campus

Channel ID:
846227
Author:

Personal Weather Station

Channel ID:
46481
Author:

sensing data with ESP8266 NodeMCU BME280 sensor

Channel ID:
813076
Author:

IoT clock for time

Channel ID:
802906
Author:

The values from our wireless, solar-powered weather station. Kudos go to Open Green Energy for sharing the build-plans (https://www.instructables.com/id/Solar-Powered-WiFi-Weather-Station-V20/)

Channel ID:
768310
Author:

Just a simple weather station in Cartagena de Indias

Channel ID:
720169
Author:

Odczyty z amatorskiej stacji pogodowej wraz z pomiarem zanieczyszczenia powietrza zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Bołtucia. Stacja zamontowana na balkonie od strony zachodniej w osłonie radiacyjnej. Zastosowane czujniki: BME280, SDS011

Channel ID:
785454
Author:

Projeto de Estação Meteorológica utilizando Arduino


Search