Public Channels for Tag: wemos d1

Channel ID:
669136
Author:

example of ThingSpeak on Wemos D1 Mini to visualize data.

Channel ID:
284473
Author:

Water temperature of our swimming pool

Channel ID:
720169
Author:

Odczyty z amatorskiej stacji pogodowej wraz z pomiarem zanieczyszczenia powietrza zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Bołtucia. Stacja zamontowana na balkonie od strony zachodniej w osłonie radiacyjnej. Zastosowane czujniki: BME280, SDS011

Channel ID:
780644
Author:

Wemos D1

Channel ID:
758237
Author:

AI

Channel ID:
597506
Author:

DHT 11 / ESP 8266 Temperature & Humidity meter

Channel ID:
398965
Author:

temperatuur en luchtvochtigheid binnenshuis (in house temperature and humidity)

Channel ID:
439983
Author:

DHT11 tempeature & humidity sensor plus brightness

Channel ID:
195306
Author:

temp and pressure from BMP180

Channel ID:
218079

WemosSHT11

Channel ID:
373030
Author:

Medir temperatura, etc, con el wemos d1 mini.

Channel ID:
215718
Author:

Wemos + Temp + Humidity


Search