Public Channels for Tag: rörelsesensor

Channel ID:
227358
Author:

Jag har kopplat en Arduino NodeMCU till en jordfuktighetsmätare och en rörelsesensor. Dessa skickar sin data hit till ThingSpeak och till Azure CosmosDB via en WebFunction.


Search