Krukväxt 1

  • Channel ID: 227358
  • Author: nilapihl
  • Access: Public
Jag har kopplat en Arduino NodeMCU till en jordfuktighetsmätare och en rörelsesensor. Dessa skickar sin data hit till ThingSpeak och till Azure CosmosDB via en WebFunction.
  arduino, nodemcu, thingspeak, azure, cosmosdb, jordfuktighetsmätare, rörelsesensor
 More Information

Field 3 Chart
Field 4 Chart
Channel Location
Field 2 Chart