Public Channels for Tag: polsl

Channel ID:
402776
Author:

Stacja meteorologiczna została zbudowana przez koło naukowe GOLF, którego siedziba znajduje się w budynku "Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej"

Channel ID:
1049032
Author:

Aggregates information about LED strip brightness controlled by microcontroller.

Channel ID:
1036928

Stacja pomiaru jakości powietrza. Projekt studencki realizowany w ramach przedmiotu Systemy Mikroprocesorowe i Wbudowane.

Channel ID:
1022117
Author:

Aggregates measurements of reaction time for light impulses


Search