Public Channels

Channel ID:
104611
Author:

Temperature and humidity in real-time

Channel ID:
74928
Author:

Temperatuur en luchtdruk

Channel ID:
49825
Author:

2

Channel ID:
284204
Author:

Températures MESCHERS (in/out)

Channel ID:
185334
Author:

DS18B20 & DHT22, SolarMax6000S, ESP-12E @ NodeMCU - LUA, Arduino ATmega 328 + RFM69-868MHz, ATtiny2313 + RFM69 reading EMH - ED300L Smartmeter

Channel ID:
35862
Author:

AIUD TEMPERATURE HUMIDITY AND ATMOSPHERIC PRESSURE

Channel ID:
323185
Author:

Validação da plataforma RT AirQual

Channel ID:
320952
Author:

Odczyty z amatorskiej stacji pogodowej zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Bielickiej 12. Stacja zamontowana na balkonie od strony południowej czujniki w wentylowanej osłonie antyradiacyjnej. Zastosowane czujniki: SHT21, BMP280, BH1750, ML8511, PMS3003.

Channel ID:
126140
Author:

12 TA Environment Sensor

Channel ID:
126083
Author:

BME280 Bosch Senzor

Channel ID:
99974
Author:

Boiler temperature in Golubovo

Channel ID:
92117
Author:

Czujniki w centrali wentylacyjnej

Channel ID:
84839
Author:

Temperatur und Luftfeuchtigkeit vom ESP005 mit HTU21D

Channel ID:
46637
Author:

Water level in an underground water reservoir

Channel ID:
4041
Author:

The PG&E meter and TEMPerHumM12V1.2 in my town house in Sunnyvale, CA, USA.


Search