Public Channels for Tag: weather station

Channel ID:
113522

AWS homemade using arduino nano and esp8266-07, with RM young Wind Sentry sensor, MT6 Rain Gauge, BMP180, DHT21 AM2301

Channel ID:
108103
Author:

Weather station for ESP8266

Channel ID:
802909
Author:

Sensor BME280 - Túllio M Franca

Channel ID:
46481
Author:

sensing data with ESP8266 NodeMCU BME280 sensor

Channel ID:
813076
Author:

IoT clock for time

Channel ID:
802906
Author:

The values from our wireless, solar-powered weather station. Kudos go to Open Green Energy for sharing the build-plans (https://www.instructables.com/id/Solar-Powered-WiFi-Weather-Station-V20/)

Channel ID:
618734
Author:

Simple Solar Powered Weather Station located on the norther slope of penicuik

Channel ID:
768310
Author:

Just a simple weather station in Cartagena de Indias

Channel ID:
786314
Author:

Weather station based on Wemos D1 mini. DHT22 for outdoor temperature and humidity (tweaked for outdoor usage, will see how long it will last) and SHT30 for indoor temperature and humidity.

Channel ID:
720169
Author:

Odczyty z amatorskiej stacji pogodowej wraz z pomiarem zanieczyszczenia powietrza zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Bołtucia. Stacja zamontowana na balkonie od strony zachodniej w osłonie radiacyjnej. Zastosowane czujniki: BME280, SDS011

Channel ID:
785454
Author:

Projeto de Estação Meteorológica utilizando Arduino

Channel ID:
768805
Author:

Solar Weather Station Based on Austin, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brazil.

Channel ID:
717977
Author:

Temperatura, humedad y presión atmosférica

Channel ID:
305396
Author:

Weather Station ESP8266, BMP280, BME280 & DHT22


Search