-- HOME --

  • Channel ID: 282974
  • Author: smartdom
  • Access: Public
Odczyt z czujników temperatury, wilgotności i napięcia.
  Polska, poland, pologne, Łódź, Lodz, DHT22, DHT11, DS18B20, temperature, humidity, volt, Freezer, fridge, Temperatura, Napięcie, zamrażalnik, lodówka.

Field 3 Chart
Field 4 Chart
Field 1 Chart
Field 2 Chart
Field 7 Chart
Field 8 Chart
Field 5 Chart
Field 6 Chart
Channel Location
Channel Status Updates