Public Channels for Tag: pm10

Channel ID:
264256
Author:

Particulate Matter Clock

Channel ID:
238832
Author:

ESP8266 +BME280+SDS011

Channel ID:
281244
Author:

Temperature of my room and air quality. Every 10 min report

Channel ID:
373823
Author:

Wykresy przedstawiające stan powietrza w miejscowości Owidz. Urządzenie pomiarowe znajduje się na budynku Technikum im. gen. J. Hallera

Channel ID:
434504
Author:

Air quality in my flat. PM2.5 and PM10

Channel ID:
431333
Author:

SDS011

Channel ID:
35642
Author:

Ilość cząstek zawieszonych w podziale na cząstki o wielkości 1, 2.5 i 10 um

Channel ID:
212355

CO & PM10 Value

Channel ID:
388394
Author:

Channel for data acquisition of PM2.5 and PM10. Value of -1 in PM2.5 and PM10 readings is a sign that sensor is temporarily disconnected.

Channel ID:
212380

Air Quality Index Monitoring

Channel ID:
236849
Author:

Air quality sensor

Channel ID:
199631
Author:

Rilevazione di pm10 e pm2.5. E temperatura.

Channel ID:
222313
Author:

DiyBio and ICN2 develop of dust sensor test

Channel ID:
228448
Author:

A channel to check air quality in Pekan area.


Search