Public Channels for Tag: pm10

Channel ID:
308016
Author:

Measuring temperature, humidity, dust at home

Channel ID:
625435
Author:

pm10 pm25 temp hum ppmv

Channel ID:
408290
Author:

Weatherduino Pro2 Plus Air Quality Monitor

Channel ID:
348225
Author:

PM2.5, PM10 contentration in my house in Warsaw

Channel ID:
338963
Author:

AQI index computed from a WheatherDuino station

Channel ID:
564361
Author:

SDS011 PM2.5 and PM10 readings

Channel ID:
110778
Author:

Air quality monitor in Rybnik

Channel ID:
294249
Author:

ESP-12S | DHT22 | BMP280 | SEN0177 Pomiar co ~15min. Lokalizacja : Kuźnia Raciborska, ul.Kościuszki

Channel ID:
264256
Author:

Particulate Matter Clock

Channel ID:
238832
Author:

ESP8266 +BME280+SDS011

Channel ID:
281244
Author:

Temperature of my room and air quality. Every 10 min report

Channel ID:
373823
Author:

Wykresy przedstawiające stan powietrza w miejscowości Owidz. Urządzenie pomiarowe znajduje się na budynku Technikum im. gen. J. Hallera

Channel ID:
434504
Author:

Air quality in my flat. PM2.5 and PM10

Channel ID:
431333
Author:

SDS011

Channel ID:
212355

CO & PM10 Value


Search