Public Channels for Tag: PM10

Channel ID:
324981
Author:

Air quality station from LoRAthens network - Peristeri

Channel ID:
324870
Author:

Air quality station from LoRAthens network Egaleo

Channel ID:
328043
Author:

This Is data from a Weatherduino ProPlus Air Quality Monitor

Channel ID:
564361
Author:

SDS011 PM2.5 and PM10 readings

Channel ID:
110778
Author:

Air quality monitor in Rybnik

Channel ID:
338424
Author:

Airpi project indoor data: air quality (PM1, PM2.5, PM10 + temperature, pressure, humidity).

Channel ID:
338425
Author:

Airpi project outdoor data: air quality (PM1, PM2.5, PM10 + temperature, pressure, humidity).

Channel ID:
294249
Author:

ESP-12S | DHT22 | BMP280 | SEN0177 Pomiar co ~15min. Lokalizacja : Kuźnia Raciborska, ul.Kościuszki

Channel ID:
264256
Author:

Particulate Matter Clock

Channel ID:
238832
Author:

ESP8266 +BME280+SDS011

Channel ID:
281244
Author:

Temperature of my room and air quality. Every 10 min report

Channel ID:
373823
Author:

Wykresy przedstawiające stan powietrza w miejscowości Owidz. Urządzenie pomiarowe znajduje się na budynku Technikum im. gen. J. Hallera

Channel ID:
434504
Author:

Air quality in my flat. PM2.5 and PM10

Channel ID:
431333
Author:

SDS011

Channel ID:
35642
Author:

Ilość cząstek zawieszonych w podziale na cząstki o wielkości 1, 2.5 i 10 um


Search