GTK

Temperatur & Luftfuktighet samt belysnings energimätningar i Hallen
  presho, temp, fukt, ppm

Ventilations utblås
Field 7 Chart
Temp värmebrygga 5m höjd
4800W bana; 9600W 2 banor
Field 3 Chart
Field 4 Chart
Field 1 Chart
Field 2 Chart
Field 8 Chart
Bege hallar lediga
En ledig hall
Röd lampa, hallar upptagna
Channel Location