GTK

Temperatur & Luftfuktighet samt belysnings status i Hallar
  presho, temp, fukt, ppm

FOLIE hallen är ledig
FOLIE hallen, spel pågår
LGL hallen är ledig
LGL hallen, spel pågår
Temperatur på Entresolplanet
Luftfuktighet hallen
Channel Location
Field 3 Chart
Field 4 Chart
LGL hallen bällägning Live data
Folie hallen bällägning LIVE data