Bezprzewodowy czujnik monitorujący jakość powietrza

SDS011+BME280+ESP8266-12S
  jakość powietrza

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Field 3 Chart
Field 4 Chart
Field 5 Chart
Temperatura
Wilgotność
Ciśnienie