RASPBERRY PI ZERO DS18B20

Raspberry Pi Zero connected to 2 DS18B20.
  ds18b20, raspberry pi zero

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Field 3 Chart
Field 4 Chart
Field 5 Chart
Field 6 Chart