Estació meteorològica institut la pineda

  • Channel ID: 592845
  • Author: jordimoreno
  • Access: Public
My weather iot station.
  meteo, pineda, badalona, la pineda, telecos, telecomunicacions, zambretti
 More Information

Predicció Zambretti, La pineda
3 rellotges
Sensació tèrmica
tipus de vent
Temp vs sensació tèrmica
La Pineda. Humitat
La Pineda. Pressió
Bateria
3D. Temp. La pineda
3D Pressió. La pineda
Temp ultim dia
Temp últims 30 dies
3D Humitat. La pineda
Comparació Pressions
Alçada núvols.
Sentit del vent
Correlació entre temperatura i humitat. La Pineda
Channel Location
Channel Video
Histograma. Temps funcionament. la Pineda