Estació meteorològica institut la pineda

  • Channel ID: 592845
  • Author: jordimoreno
  • Access: Public
My weather iot station.
  meteo, pineda, badalona, la pineda, telecos, telecomunicacions, zambretti
 More Information

Predicció Zambretti, La pineda
3 rellotges
Sensació tèrmica
tipus de vent
Temp vs sensació tèrmica
La Pineda. Humitat
La Pineda. Pressió
Bateria
3D. Temp. La pineda
3D Pressió. La pineda
3D Humitat. La pineda
Comparació P 3 dies. La pineda
Alçada núvols.
Sentit del vent
Correlació entre temperatura i humitat. La Pineda
Channel Location
Channel Video
Histograma. Temps funcionament. la Pineda