Estació meteorològica institut la pineda

  • Channel ID: 592845
  • Author: jordimoreno
  • Access: Public
My weather iot station.
  meteo, pineda, badalona, la pineda, telecos, telecomunicacions, arduino
 More Information

Predicció Zambretti públic
3 rellotges
Temp vs sensació tèrmica
Sensació tèrmica
Bateria
Field 1 Chart
Field 3 Chart
Field 2 Chart
Comparació T. 3 dies. La pineda
Comparació P 3 dies. La pineda
Comparació Humitat. 3 dies. La pineda
Alçada núvols.
Sentit del vent
Graficar 3 valors. Temp, pressió, humitat. Pineda
Correlació entre temperatura i humitat. La Pineda
Channel Location
Channel Video