Teplotní senzor Rakvice

  • Channel ID: 53224
  • Author: xcabal05
  • Access: Public
Venkovní teplotní senzor využívající modul ESP8266 (ESP-01) a vodotěsné čidlo DS18B20. Teplotní senzor je umístěn ve vesnici Rakvice (Česká republika).
  rakvice, ds18b20, esp8266

Field 1 Chart
Channel Location
Channel Status Updates