Světlo pracovna

  • Channel ID: 363318
  • Author: paveltajdus
  • Access: Public
Testování světelného senzoru spolu s NodeMCU V3, který jede na 1 ks 18650 Li-ion baterii ze starého notebooku. Další data se importují z API Weather Undergroud. Později budu porovnávat hodnotu světla s počasím. Aktuálně jen testuji.
  arduino, esp8266, nodemcu v3, photoresistor

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Field 3 Chart
Field 4 Chart
Field 5 Chart
Field 6 Chart