Stacja pomiarowa Chopina - myslowickismog.pl

  • Channel ID: 362789
  • Author: plduser
  • Access: Public
Czujnik optyczny NV15Cp, mierzy poziom pyłów PM2.5 i PM10 (vidiaq). Zamontowany jest wewnątrz przy oknie balkonowym. Kiedy okno jest otwierane, wtedy pomiar w zasadzie dotyczy powietrza z zewnątrz. Stąd wyższe odczyty.
  smog, mysłowice, kanarek, myslowicki smog, powietrza, powietrze, pył
 More Information

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Channel Status Updates