Mysłowicki Alarm Smogowy. Stacja pom. Ćmok, ul. Partyzantów.

  • Channel ID: 226885
  • Author: jbryk123
  • Access: Public
Czujnik optyczny NV15Cp, dostępny tu: http://www.vidiaq.com.pl/nv15Cp.html Jeśli chcesz mieć własny czujnik, udostępniać dane online na mapie Mysłowicki Smog i w aplikacji Kanarek - proszę o kontakt. email: jbryk@interia.pl. To jest bardzo łatwe.
  smog, mysłowice, kanarek, myslowicki smog, zagłębie, powietrza, powietrze, pył
 More Information

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Channel Location
Create a filled area 2-D plot 2