Pemantauan Suhu dan Kelembapan

Pemantauan Suhu dan kelembapan
  suhu, kelembapan, batch4

Field 1 Chart
Field 2 Chart