Stacja jakości powietrza

Stacja badania jakości powietrza w Raczkach, pod patronatem Pana Pawła Kruszewskiego z Urzędu Gminy w Raczkach. Czujnik PM1, PM2,5, PM10 -PMS5003 oraz BME280
  raczki, jakość powietrza, smog
 More Information

Cząstki PM10 [μg/m3]
Field 6 Chart
Cząstki PM2,5 [μg/m3]
Field 5 Chart
Cząstki PM 1
Field 4 Chart
Field 1 Chart
Field 2 Chart
Field 3 Chart
Channel Location