ΖΥΓΑΡΙΑ 2, Β. Εύβοια, 2023

μπήκε στο πεύκο 22 σεπτεμβρίου από Βείκου, 2-3 γόνοι, 6-7 πλαίσια με μέλισσες αρχικά
  ζυγαρια

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Field 3 Chart
Field 4 Chart