Weather Station 2

Төмөр замын 3-р анги 559-р км 1-р зуут 2-р үе Айраг
  weatherstation, beelog
 More Information

Field 1 Chart
Field 3 Chart
Field 2 Chart
Field 4 Chart
Үерийн мэдрэгч
Салхи 2
Field 5 Chart
Field 6 Chart
Field 7 Chart
Field 8 Chart
Температур - 2
Чийгшил болон бороо - 2
Үерийн мэдрэгч - 2
Баттерейны хүчдэл - 2