1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων - Αειφόρο Σχολείο

Παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα: Ανίχνευση πτητικών οργανικών ενώσεων (tVOC) και επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα (CO2), όπως μετριούνται στο προαύλιο του σχολείου μας.
  ποιότητα αέρα, διοξείδιο του άνθρακα, co2, πτητικές οργανικές ενώσεις, tvoc, θερμοκρασία, υγρασία
 GitHub

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Field 3 Chart
Field 4 Chart
Channel Location
Υγρασία