Public Channels for Tag: humitat

Channel ID:
1092020

Amb l'ESP8266 i DHT22 i Reg Jardi i Reg Jardinera

Channel ID:
1007793

Institut Vilatzara, Vilassar de Mar

Channel ID:
575023
Author:

Sensor d'humitat

Channel ID:
297923
Author:

Aquest canal serveix per recollir les dades dels sensors que mesuren temperatura i humitat de l'hort.


Search